1. Aşama : Proje Gannt Chart (İş Programı)

İş Programı Hazırlanır.
Personel ihtiyacı hesaplanır.
Adam/Saat analizleri yapılır.
Bütçelendirme yapılır.
Uluslararası projelerinizin Yönetimi Yapılır;
- NCND imzalanması,
- LOI imzalanması,
- Sözleşme yazılması ve imzalanması.

2. Aşama : Ekip Oluşturulması ve İşçi Güvenliği

Proje Yönetim Ekibi oluşturulması konusunda destek olunur.
Proje Uygulama Ekibi ve Taşeronları bulunması konusunda destek olunur.
İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda firma bulma ve uygulama konularında destek olunur.

3. Aşama : Tedarik ve Dökümentasyon Çalışmaları

Ürün tedariği desteği sağlanır.
Uluslararası projelerinizde Hukuki destek sağlanır.
Kurumsal işletme dökümentasyonu, projenin iş takibinde dökümentasyon sistemi oluşturulması, bilgisayar destekli saklama ve kullanma gibi her tütlü dökümentasyon sistemi kurulum ve takibi oluşturulur.

 

 


Like it on Facebook, Tweet it or share this article on other bookmarking websites.