Display #

Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde, 6 adet ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, 2 adet özel izole oda, uyandırma odası ve 1 adet hasta hazırlama odası mevcuttur. Her ameliyathane 17 inch dokunmatik kontrol paneli ile kolay ve kısa sürede otomasyon sistemi ile kontrol edilebilmekte olup, panellerle tüm iç sıcaklık, basınç, nem, genel aydınlatma kumandaları, müzik yayın sistemi ve diğer kontroller yapılabilmektedir. Tüm ameliyathanelerde laminer flow iklimlendirme sistemi de bulunmaktadır. Steril alanlar Alman menşeili Viessmann marka hazır paneller kullanılarak tasarlanmış ve steril alan tavanları kolay kullanış ve teknik destek amaçlı olarak üstünde yürülebilir yapılmıştır. Projede 11 adet Alman menşeili Weiss marka 55.3 DXU tip klima santrali , hücreli santral ve soğutma grubu kullanılmıştır.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi 8 adet Ameliyathanelerinin ısıtma, soğutma, havalandırma, inşaat, elektrik, aydınlatma ve gaz sistemleri yapılmıştır. Beyaz Teknik adına Yaşar Soğutma tarafından yapılmıştır. Projede 5 adet Alman menşeili Weiss marka hijyenik tip klima santrali , hücreli santral ve İtalyan menşeili Bluebox soğutma grubu kullanılmıştır.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi 8 adet Ameliyathane bölgesi hijyenik klima sistemi DIN 1946 kısım 4 1999 / 3 senesi revizyonu esas alınmıştır. Ameliyathane bölgesinde ameliyathane ve steril depolar da üç kademe filtrasyon planlanmıştır. Hijyenik klima sistemi, 18 ameliyat salonunu, ameliyathane koridorlarını, yarı steril alanları, uyandırma, hasta hazırlama, anestezi ve cerrahi ekibin soyunma odalarını kapsamıştır. Projede 5 adet Alman menşeili Weiss marka hijyenik tip klima santrali , hücreli santral ve İtalyan menşeili Bluebox soğutma grubu kullanılmıştır.

8 Adet Alman menşeili Weiss marka Kompakt Hijyenik Klima Santrali, 6 adet Alman menşeili Weiss marka Resirküle Laminer Flow Ünitesi, 48 Adet Alman Menşeili GEA-Delbag marka Yuvalı Hepa Filtre tesis edilmiştir. İlk defa Türkiye'de HVAC otomasyon sistemi internet üzerinden takip ve kontrol sistemiyle donatılmıştır.


Sivas Numune Hastanesi Ameliyathane bölgesi hijyenik klima santralleri sisteminin planlamasında DIN 1946 Kısım 4, 1999/3 senesi revizyonu esas alınmıştır. Ameliyathane bölgesinde ameliyathane ve steril depolarda üç kademe filtrasyon planlanmıştır.
Hijyenik klima santralleri sistemi, 8 ameliyat salonu, ameliyathane koridorlarını, yan steril alanları, uyandırma, hasta hazırlanma, anestezi ve cerrahi ekibin soyunma odalarını kapsamıştır.

7 Adet Alman menşeili Weiss marka Kompakt Hijyenik Klima Santrali, 1 adet Alman menşeili Weiss marka Resirküle Laminer Flow Ünitesi, 40 Adet Alman Menşeili GEA-Delbag marka Yuvalı Hepa Filtre tesis edilmiştir. HVAC otomasyon sistemi internet üzerinden takip ve kontrol sistemiyle donatılmıştır.


Hijyenik Klima ve Havalandırma Tesisatı ameliyathane bölgesi için planlanmış, DIN 1946 kısım 4 1999 / 3 senesi revizyonu esasına bağlı kalınarak tesis edilmiştir. Hijyenik klima sistemi, 13 ameliyat salonu, ameliyathane koridorlarını, yan steril alanları, uyandırma, hasta hazırlanma, anestezi ve cerrahi ekibin soyunma odalarını kapsamıştır.

6 Adet Alma menşeili Weiss marka Hijyenik Kompakt Klima santrali, 3 Adet Alma menşeili Weiss marka Laminer Flow ünitesi, 72 Adet Alma menşeili GEA_Delbag marka HEPA'lı Plenyum tesis edilmiştir.


Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Ameliyathanelerininhavalandırma sistemleri yapılmıştır.


İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesi Ameliyathaneleri hijyenik klima sistemi DIN 1946 kısım 4 1999 / 3 senesi revizyonu esas alınarak yapılmıştır. Ameliyathane bölgesinde ameliyathane ve steril depolar da üç kademe filtrasyon planlanmıştır. Projede 5 adet Alman menşeili Weiss marka hijyenik tip klima santrali, 2 adet Alman menşeili Weiss marka Resirküle Laminer Flow Ünitesi,64 Adet Alman Menşeili GEA-Delbag marka Yuvalı Hepa Filtre tesis edilmiştir.Beyşehir Devlet Hastanesi Ameliyathanelerinin ısıtma, soğutma, havalandırma, inşaat, elektrik, aydınlatma ve gaz sistemleri yapılmıştır. Projede 3 adet Alman menşeili Weiss marka hijyenik tip klima santrali kullanılmıştır.


Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ameliyathaneleri 24 adet yapılmış, ısıtma, soğutma, havalandırma, inşaat, elektrik, aydınlatma ve gaz sistemleri tamamlanmıştır.